4D interaktív csillagképtár

Ezek a csillagképek dinamikusak (4D), mivel míg mi a vrml térben mozgunk, aközben a csillagok saját pályáikon mozognak a galaxisban.

Az oldalon három különböző időtartamú animáció látható. A -5000/+5000 év alatti animációnál a közeli csillagok mozgását figyelhetjük meg, a távolabbi csillagok helye látszólag nem változik. A -200000/+200000 évet feldolgozó animációnál már a távolabbi csillagok is érdemi elmozdulást mutatnak. A -500000/+500000 évet feldolgozó animáció Napunk galaxis beli mozgását mutatja be OB és OBA spektrális csillagokhoz viszonyítva. A nagyobb magnitúdó határú állományokhoz természetesen itt is erősebb hardverrel rendelkező gépre van szükség. A térhatás 3D szemüveg segítségével látható.
A csillagképtár használata előtt telepítenie kell egy VRML lejátszót!.
3D szemüveg
Cygnus 7 magnitúdó fix vonalakkal

7 magnitúdó dinamikus vonalakkal

-5000/+5000 év

10 másodperces animációk. Nézőpontként a Sirius és Procion csillagokat, valamint az Alfa Centauri-t lehet kiválasztani. Az animáció azért -/+ 5000 év, mert ez alatt az idő alatt a többi csillag alig mozdul el.
Ursa Major 6 magnitúdó fix vonalakkal

6 magnitúdó dinamikus vonalakkal

7 magnitúdó fix vonalakkal

7 magnitúdó dinamikus vonalakkal

-200000/+200000 év

20 másodperces 400000 évet átfogó animációk. A beépített nézőpontok (viewpoints) a Bika és a Nagy Medve csillagképek.
Migration 8 magnitúdó, spektrális típus: OBA

9 magnitúdó, spektrális típus: OB

-500000/+500000 év

Ezek a 10 másodperces animációk a galaxisunk csillagmigrációját mutatják be, ami valójában annak következménye, hogy a Napunk a galaxisban az apex irányába halad és éppen a Sagittarius kar mellett húz el. A beépített nézőpontok (viewpoints): apex, antapex és a Sagittarius kar széle.
magyar