4D interaktíne súhvezdia

Tieto súhvezdia sú dynamické, čo znamená, že sa hviezdy pohybujú po svojich dráhach v čase. Stránka obsahuje tri časovo odlišné animácie. Animácia s časovým rozpätím -5000/+5000 znázorňuje rýchle zmeny pozícií blízkych hviezd, pričom sa vzdialené hviezdy sotva pohnú. V animácii s časovým rozpätím -200000/+200000 vidíme značný posun aj vzdialených hviezd. V animácii s časovým rozpätím -500000/+500000 sú vybrané hviezdy sprektrálnych trieb OB príp. OBA. To sú mladé horúce hviezdy, ktoré sa ešte nachádzajú na svojich miestach vzniku v galaxii. Znázornením ich relatívne pevnej pozície v našom okolí sa dá zvýrazniť pohyb nášho Slnka v galaxii. Pri prehrávaní súborov s väčším počtom hviezd budete potrebovať silnejší hardvér. Pre 3D zobrazenie sú potrebné 3D anaglyf okuliare.
Váš prehliadač bude potrebovať prehrávač VRML súborov (plugin)!
3D okuliare
Cygnus do 7 magnitúd, pevné spojnice hviezd

do 7 magnitúd, dynamické spojnice hviezd

-5000/+5000 rokov

10 sekundové animácie slúžia na znázornenie rýchleho pohybu blízkych hviezd ako sú: 61 Cygni, Groombridge 1830, Epsilon Indi, Sirius-Procion, alfa Cen. Tieto hviezdy môžete vybrať pravým kliknutím na animáciu a výberom menu Viewpoints. Časové rozpätie animácie je -/+ 5000 rokov, aby sa zvýraznil vlastný pohyb uvedených blízkych hviezd.
Ursa Major do 6 magnitúd, pevné spojnice hviezd

do 6 magnitúd, dynamické spojnice hviezd

do 7 magnitúd, pevné spojnice hviezd

do 7 magnitúd, dynamické spojnice hviezd

-200000/+200000 rokov

20 sekundová animácia s časovým rozpätím 400000 rokov. Do animácie sú zabudované pohľady (viewpoints) všetkých súhvezdí.
Migration do 8 magnitúd, spektrálisne typy: OBA

do 9 magnitúd, spektrálne typy: OB

-500000/+500000 rokov

Tieto 10 sekundové animácie znázorňujú migráciu hviezd v galaxii, čo je vlastne dôsledkom toho, ako naše Slnko obieha okolo centra galaxie. Prichádza zo smeru antapexu, smeruje do fiktívneho bodu (apex), pritom preletí popri ramene Sagittarius. Tieto dôležité body sú zahrnuté aj do pohľadov (viewpoints) v animácii.
Slovak