Galérie

3D szemüveg

3D súhvezdia

Taurus
Obloha je rozdelená na 88 súhvezdí podľa rozhodnutia Medzinárodnej astronomickej únie z r. 1928. Pomenovania niektorých hviezdnych zoskupení zaviedol už Ptolemaios, od 16.storočia boli postupne prepracované a doplnené novými. V roku 1928 zaviedla Medzinárodná astronomická únia 88 súhvezdí...

3D modely

3D modely boli vyhotovené z katalógov 3D súhvezdí. Pri zobrazení hviezd priestorových 3D modelov sme postupovali podľa štruktúry hry Babylon.Hviezdy sú zobrazené ako rovnako veľké guličky bez ohľadu na ich charaktristiku a ich vzdialenosť a hviezdokopy sú tvorené prepojovacími tyčami hviezd...

Videá

Tu sa nachádzajú niektoré vývojové štádia videí ako aj videá hotových modelov a animácií...

VRML súhvezdia

Taurus
Jednotlivé súhvezdia sú výsledkom spracovania Interaktívnych súhvezdí s pevnými prepojovacími čiarami. Každý z 88 súborov obsahuje hviezdy daného súhvezdia, ale oveľa viac ako v celooblohovej prehliadke. Hraničné magnitúdy sa pohybujú okolo 8-10 magnitúd, čo je uvedené v zátvorke za názvom súboru. V prípade...

Videá formátu .avi

Videá formátu .avi

Videá formátu .ogg

Videá formátu.ogg - nepodporujú všetky prehliadače!
Slovak