Kontakt

www.3dastronomical.com je výsledkom spoločného vývoja Jánosa Kásu a Alexandra Melega nasledovne:

János Kása: nápad a celkový návrh koncepcie, kódovanie v jazyku vrml a vývoj tohto webu.

Alexander Meleg: transformácia katalógov, prepočet súradníc, určenie farieb a výpočty pre animácie.


Náš web a 3D svet vyvíjame priebežne. S radosťou prijímame vaše nápady, návrhy ako aj konštruktívnu kritiku.

e-mail:
info@3dastronomical.com
Slovak