Lokálna bublina

Lokálna Bublina je minimálne 300 sv. rokov veľká diera v medzihviezdnej hmote, v ktorej sa momentálne nachádza Slnko a mnoho ďalších hviezd. Pravdepodobne je následkom výbuchu supernovy pred 10-20 miliónmi rokov. V týchto modeloch boli použité údaje z katalógov Kharchenko N.V., Roeser S. a Hipparcos and Tycho Catalogues.
Pre zobrazenie 3D Interaktívnych modelov potrebujete VRML plguin.!
3D okuliare
sféra s polomerom 30 sv.rokov r = 12 ly (1346 hviezd)
r = 12 ly const
r = 16 ly (4896 hviezd)
r = 16 ly const
r = 18 ly (7813 hviezd)
r = 18 ly const
r = 20 ly (11493 hviezd)
r = 20 ly const
r = 26 ly (25857 hviezd)
r = 26 ly const
r = 30 ly (37260 hviezd)
r = 30 ly const

3D interaktívne modely


V týchto 3D modeloch sú zobrazené hviezdy pre rôzne plomery (r) v sv. rokoch. Obsahujú hviezdy do 12 magnitúd z uvedených katalógov. Našim cieľom bolo zobraziť štruktúry hviezd okolo nášho Slnka. Skratka "const" znamená, že v modeloch sú zobrazené línie súhvezdí. V týchto modeloch boli použité údaje z katalógu Kharchenko N.V., Roeser S.
hviezdy filtrované do vzdialenosti 2500 sv. rokov r = 30 ly 11 M (4957 hviezd)
r = 40 ly 11 M (29534 hviezd)
r = 50 ly 10 M (18708 hviezd)
r = 100 ly 7,5 M (7635 hviezd)
r = 100 ly 8 M (19564 hviezd)
r = 100 ly 8,3 M (31738 hviezd)
r = 500 ly OBA (5544 hviezd)
r = 2500 ly B 8 M (7585 hviezd)
r = 32000 ly B (9468 hviezd)
r = 32000 ly OBA (27840 hviezd)

Filtrované interaktívne 3D modely


Pri týchto modeloch sme používali vybrané hviezdy podľa absolútnej magnitúdy a/alebo podľa spektrálnej triedy. V strede modelu sa naďalej nachádza Slnko. r - polomer sféry okolo Slnka (ly - vzdialenosť v svetelných rokoch), M - absolútna magnitúda, OBA - boli zobrazené hviezdy týchto spektrálnych typov. V týchto modeloch boli použité údaje z katalógov Kharchenko N.V., Roeser S. a Hipparcos and Tycho Catalogues.
polomer sféry je 12 sv. rokov r = 12 ly
r = 26 ly
r = 30 ly
r = 40 ly, 11 M
r = 100 ly, 8,3 M
r = 2500 ly, B, 8 M

Obrázky interaktívnych 3D modelov


Tieto obrázky boli vytvorené z vyšších modelov. Pre ich prezeranie nie je potrebný plugin. Označenia sú podobné ako vyššie uvedené.
sféra s polomerom 16 sv. rokov r = 16 ly 1. video
r = 16 ly 2. video
r = 18 ly 1. video
r = 18 ly 2. video

.avi videa o 3D interaktívnyh modeloch


Videá sú z vyššie uvedených modelov s polomerom 16 a 18 sv. rokov. Rozdiel medzi 1. a 2. videom je rozsah natočenia sféry. Pre ich prezeranie stačia 3D anaglyf okuliare. Použité označenia sú podobné ako vyššie uvedené.
Slovak