Prehrávače VRML

Na prezeranie súborov VRML potrebujete prehrávač. Vývoj a testovanie sme riešili pod rôznymi verziami Windowsu v kombinácii s rôznymi prehliadačmi.
Navrhujeme nainštalovať voľnú verziu pluginu napr. Cortona3D Viewer. Na adrese VRML Plugin and Browser Detector nájdete rôzne prehrávače pre rôzne verzie operačného systému.

Windows
Cortona3D Viewer, (Cortona3D User Guide)
blaxxun Contact
Cosmo Player

Linux
OpenVRML
FreeWRL

Mac
OpenVRML
FreeWRL

iOS
Cortona3D Viewer for iOS

Android
VRML View 3D
web 3D consortium
Slovak