3D interaktívne súhvezdia

Tieto súhvezdia sú statické, čo znamená, že hviezdy sú zmrazené v čase. Poloha hviezd bola počítaná k epoche 2000.
Veľkosť súborov sa samozrejme zvyšuje pridávaním magnitúd. Na zobrazenie výsledku väčšieho súboru budete potrebovať silnejší hardvér. Súbor obsahujúci hviezdy do 6 magnitúd (4978 hviezd) sa dá prehrať skoro na každom počítači, prehrávanie súborov s hraničnou magnitúdou 7 (15344 hviezd) príp. 7,5 (25428 hviezd) závisí od konfigurácie počítača (väčšia pamäť...), ale pre súbor obsahujúci hviezdy do 8 magnitúd (40954 hviezd) budete potrebovať aj grafickú podporu.
Pre 3D zobrazenie sú potrebné 3D anaglyf okuliare.
Váš prehliadač bude potrebovať prehrávač VRML súborov (plugin)!
3D szemüveg
Taurus do 6 magnitúd (4978 hviezd)

do 7 magnitúd (15344 hviezd)

do 7,5 magnitúd (25428 hviezd)

do 8 magnitúd (40954 hviezd)

Pevné spojnice hviezd

V uvedených modeloch sú súhvezdia vytvorené pevnými čiarami v rovine obrazovky. Pri premiestňovaní sa v priestore sú pozície hviezd lepšie vnímateľné oproti ich pôvodným polohám.
Taurus do 6 magnitúd (4978 hviezd)

do 7 magnitúd (15344 hviezd)

do 7,5 magnitúd (25428 hviezd)

do 8 magnitúd (40954 hviezd)

Anaglyfové spojnice hviezd

V týchto modeloch sú hviezdy pospájané skutočnými spojnicami v priestore. Pri premiestňovaní sa v priestore sa týmto tvar súhvezdia zdeformuje až na nespoznanie. Zobrazenie spojníc môžete vypnúť/zapnúť kliknutím na ľubovoľnú hviezdu.
Slovak