O 3Dastronomical.com

3D modelovanie

Na modelovanie sme si vybrali jazyk VRML (Virtual Reality Modeling Language). VRML je obecný textový modelovací jazyk, pomocou ktorého je možné vybudovať 3D interaktívny svet prezentovateľný aj na internete. Súbor .vrml je možné prezerať samostatným VRML prehliadačom, príp. bežným internetovým prehliadačom, ktorý má zabudovaný plugin na prezeranie súborového typu .vrml. Nami vytvorený anaglyf 3D vesmír je možné prezerať mnohým rôznymi aplikáciami. Testované boli prehliadačom Cortona3D Viewer. Podrobnosti na stránke Prehrávače VRML.

Katalógy hviezd

Katalóg Hipparcos (cca 118 000 hviezd) The Hipparcos and Tycho Catalogues (ESA 1997) http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=I/239 rozšírený o radiálny pohyb z katalógu III/254 - 2nd Cat. of Radial Velocities with Astrometric Data (Kharchenko+, 2007) ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/III/254/
Katalóg All-Sky Compiled Catalogue Výber okolo miliónu z 2,5 mil. hviezd do 11 mag. Autori: Kharchenko N.V., Roeser S. ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/I/280B/
Slovak